Oes Fictoria

Cyfres 1
Rhaglen 11 - Moddion

    Gerallt yn bwydo’r moch.
    Mam Ceridwen yn gwneud moddion.
    Ceridwen â gwres uchel.
    Gerallt yn golchi’r cart.
    Ceridwen yn casglu’r wyau.
    Ceridwen yn yfed y moddion afiach.
    Mwynhau Gŵyl Calan Mai.
    Mam Ceridwen yn gorffen y clogyn.

Da iawn - rydych wedi rhoi'r brawddegau mewn trefn.

  1. 1.   Gerallt yn golchi’r cart.
  2. 2.   Ceridwen yn casglu’r wyau.
  3. 3.   Gerallt yn bwydo’r moch.
  4. 4.   Ceridwen â gwres uchel.
  5. 5.   Mam Ceridwen yn gwneud moddion.
  6. 6.   Ceridwen yn yfed y moddion afiach.
  7. 8.   Mwynhau Gŵyl Calan Mai.
  8. 7.   Mam Ceridwen yn gorffen y clogyn.