Oes Fictoria

Cyfres 1
Rhaglen 8 - Ysgol

Sain Cwestiwn Cywir neu Anghywir?
Roeddech chi’n cael siarad Cymraeg yn y dosbarth yn Oes Fictoria.
Roedd Gerallt a Ceridwen yn cerdded i’r ysgol.
Doedd Ceridwen a Gerallt ddim yn bwydo’r anifeiliaid.
Doedd dim llawer o ferched yn y dosbarth.
Roedd Gerallt yn ysgrifennu ar lechen.
Roedd Ceridwen yn chwarae â marblis.
Roedd y toiled mewn cwt y tu allan i’r ysgol.
Doedd Gerallt ddim yn gallu chwarae cwpan a phêl.