Oes Fictoria

Cyfres 1
Rhaglen 9 - Siopa

1
2
3
4
5
6
Cafodd ceffyl Fferm Llwyn yr Eos bedol newydd gan y gof.
Aeth Ceridwen a Gerallt i’r siop gyda’r rhestr siop.
Roedd angen pedol newydd ar geffyl Llwyn yr Eos.
Cuddiodd Gerallt y sebon coch a’i adael ar y cownter.
Cafodd y gof wyau, llaeth a chig o’r fferm am bedoli’r ceffyl.
Cerddodd Ceridwen a Gerallt gyda’r ceffyl at y gof.

Da iawn - rydych wedi rhoi'r digwyddiadau mewn trefn.

  1. 1.   Roedd angen pedol newydd ar geffyl Llwyn yr Eos.
  2. 2.   Cerddodd Ceridwen a Gerallt gyda’r ceffyl at y gof.
  3. 3.   Aeth Ceridwen a Gerallt i’r siop gyda’r rhestr siop.
  4. 4.   Cuddiodd Gerallt y sebon coch a’i adael ar y cownter.
  5. 5.   Cafodd ceffyl Fferm Llwyn yr Eos bedol newydd gan y gof.
  6. 6.   Cafodd y gof wyau, llaeth a chig o’r fferm am bedoli’r ceffyl.

Geirfa

Cafodd ceffyl Fferm Llwyn yr Eos bedol newydd gan y gof.
Aeth Ceridwen a Gerallt i’r siop gyda’r rhestr siop.
Roedd angen pedol newydd ar geffyl Llwyn yr Eos.
Cuddiodd Gerallt y sebon coch a’i adael ar y cownter.
Cafodd y gof wyau, llaeth a chig o’r fferm am bedoli’r ceffyl.
Cerddodd Ceridwen a Gerallt gyda’r ceffyl at y gof.